เอกสารประกอบการสัมมนา “บุกตลาดปี 2567” ด้วยงบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

07 February 2024

เอกสารประกอบการสัมมนา “บุกตลาดปี 2567: เชื่อมต่อธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยงบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

การของบสนับสนุนในโครงการ SMEs Pro – Active

การของบสนับสนุนในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ Business Development Service (BDS)

✅ รายละเอียดงาน JGAB 2024

✅ รายละเอียดงาน Mega Show 2024

การของบสนับสนุนในโครงการ Travel Reimbursement