News

อัญมณีและเครื่องประดับ…ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นแรงงานเข้มข้น [E.4]

อัญมณีและเครื่องประดับ…ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นแรงงานเข้มข้น   คงเป็นการยากที่จะระบุว่า ธุรกิจแรงงานเข้มข้นดีหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใช้ทุนเข้มข้นขณะที่ไทยไม่ได้เป็นผู้พัฒนา...

อ่านรายละเอียด

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและความท้าทายด้านแรงงาน [EP.2]

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและความท้าทายด้านแรงงาน   แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนายั่งยืนด้วยโมเดลจัดการอุตสาหกรรมแบบ BCG economy ของไทยประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขีย...

อ่านรายละเอียด

อัญมณีและเครื่องประดับ…หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทย [EP.1]

อัญมณีและเครื่องประดับ…หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทย   ซอฟต์พาวเวอร์กลับมาเป็นที่ฮือฮาในสังคมอีกครั้งจากปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วง หลายคนหวนคิดถึงหลายสิ่งอย่างที่อยู่ในข่ายน...

อ่านรายละเอียด

“คุยกันฉันเพื่อน” โดย ดร. วิบูลย์ ศรีสุรินทร์ [EP.0]

สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมขอถือโอกาสยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มุมบทความใหม่ชื่อว่า “คุยกันฉันเพื่อน” ของสมาคมเรา มุมบทความนี้นำเสนอข่าวสารความรู้ทั่วไปในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับการค...

อ่านรายละเอียด

“Thailand’s Top Silver Exporters“ Online Business Matching Project

สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์  และสำนักพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาต...

อ่านรายละเอียด

Stay in touch with our latest updates