News

เอกสารประกอบการสัมมนา “บุกตลาดปี 2567” ด้วยงบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

เอกสารประกอบการสัมมนา “บุกตลาดปี 2567: เชื่อมต่อธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยงบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ✅การของบสนับสนุนในโครงการ SMEs Pro – Active ✅การของบสนับสนุนในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่า...

อ่านรายละเอียด

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเป็นธุรกิจยั่งยืน [EP.11]

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเป็นธุรกิจยั่งยืน คำว่า “ธุรกิจยั่งยืน (corporate sustainability)” เป็นที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งในแวดวงธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ค้าขายระหว่างประเทศหรือไม่ก็ธุรกิจ...

อ่านรายละเอียด

แนวโน้มตลาดเครื่องประดับมุ่งไปในทิศทางธุรกิจยั่งยืน [EP.10]

แนวโน้มตลาดเครื่องประดับมุ่งไปในทิศทางธุรกิจยั่งยืน รายงาน “The Diamond Insight Report 2022” ของ De Beers Group ที่จัดทำขึ้นทุกปีเป็นหนึ่งในรายงานสำคัญของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับโลก รายงานฉบับนี้น...

อ่านรายละเอียด

European Green Deal เดินหน้าเป็นกระแสหลักในการดำเนินธุรกิจในยุโรป [EP.9]

European Green Deal เดินหน้าเป็นกระแสหลักในการดำเนินธุรกิจในยุโรป กระแสการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นสิทธิมนุษยชนและรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมานานแล้วในยุโรป ปัจจัยแรกนับเนื่องจาก...

อ่านรายละเอียด

Stay in touch with our latest updates