News

กระแสเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับ [EP.6]

กระแสเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับ เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวได้ไม่นานจากการหดตัวอย่างรุนแรงอันเป็นผลมาจากการยับยั้งโรคระบาดด้วยการปิดเมืองที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรายไ...

อ่านรายละเอียด

ปมสงครามยูเครนกับความเสี่ยงต่อธุรกิจเครื่องประดับ [EP.5]

ปมสงครามยูเครนกับความเสี่ยงต่อธุรกิจเครื่องประดับ เงาทะมึนของวิกฤติเศรษฐกิจโลกมองเห็นได้อยู่ไม่ไกล ราคาน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างน่าตระหนกอันเป็นผลจากการแซงชั่นของตะวันตกต่อรัสเซียประกอบกับภัยจากสงคร...

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

💎 สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย 💎 📣 ขอเรียนเชิญสมาชิก สมาคมฯ ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อทำการพิจารณาและขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ พร้อมเข้าร่วมฟังสัมมนาในหั...

อ่านรายละเอียด

ภูมิทัศน์การเมืองโลกที่เปลี่ยนไปจากมุมมองภูมิรัฐศาสตร์ [EP.4]

ภูมิทัศน์การเมืองโลกที่เปลี่ยนไปจากมุมมองภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้หลังปรากฏการณ์ที่รัสเซียเรียกว่า “ปฏิบัติการพิเศษทางการทหาร” ในยูเครนทำให้ชาวโลกต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็นสองขั้วอย่างฉับพล...

อ่านรายละเอียด

อัญมณีและเครื่องประดับ…ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นแรงงานเข้มข้น [E.3]

อัญมณีและเครื่องประดับ…ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นแรงงานเข้มข้น   คงเป็นการยากที่จะระบุว่า ธุรกิจแรงงานเข้มข้นดีหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใช้ทุนเข้มข้นขณะที่ไทยไม่ได้เป็นผู้พัฒนา...

อ่านรายละเอียด

Stay in touch with our latest updates