News

งานสัมมนา “เข้าใจกระแสการค้ายุค 2020 รับมือความเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง “เข้าใจกระแสการค้ายุค 2020 รับมือความเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ” ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์...

อ่านรายละเอียด

เชิญสมาชิกร่วม ทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี ให้กับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

ทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี ให้กับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯทุกท่านและผู้สนใจทั่วไป ร่วม ทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี ให้กับ กาญจนาภิเษกวิท...

อ่านรายละเอียด

สมาคมซิลเวอร์ หนุน กรมส่งเสริมฯ DITP และคณะผู้จัดงานบางกอกเจมส์ ปรับแผนประชาสัมพันธ์ทั้งใน และต่างประเทศ เผยใช้งบประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ หวังดึง กลุ่มผู้ส่งออก เข้าร่วมออกบูธในงานเพิ่มมากขึ้น หลังแนวโน้ม Buyers ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ถือเป็นโอกาสดี ผู้ส่งออกไทย รายเล็ก-รายใหญ่ จะตื่นตัว เดินหน้าเข้าร่วมออกงานกันคึกคักอีกครั้ง

12 พฤศจิกายน 2562 สมาคมซิลเวอร์ หนุน กรมส่งเสริมฯ DITP และคณะผู้จัดงานบางกอกเจมส์ ปรับแผนประชาสัมพันธ์ทั้งใน และต่างประเทศ   เผยกรมฯ ใช้งบประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ หวังดึง กลุ่มผู้ส่งออกไทย  เข้าร่วมอ...

อ่านรายละเอียด

สมาคมซิลเวอร์ จับมือ GIT ทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกเครื่องประดับเงิน ผนึกกำลังเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก พร้อมนำทัพเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลกหลังจบโครงการ

15 ตุลาคม 2562  : สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย(TSEA) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(GIT) ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งสถาบันฯจะจัดทำโครงการเพื่อพัฒน...

อ่านรายละเอียด

“สมาคมซิลเวอร์ ขอ สสว. ให้ช่วยเหลือ สนับสนุนสมาชิกรายย่อยเครื่องเงินไทย”

สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย (TSEA) เล็งเห็นว่า สำนักงานส่งเสริมรัฐวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุน ผู้ประกอบการรายย่อยของประ...

อ่านรายละเอียด

Stay in touch with our latest updates