News

บรรยากาศงาน Jewelry Photography Workshop รุ่น 2

ภาพบรรยากาศงาน Workshop Jewelry Photography Workshop “เทคนิคการถ่ายภาพเครื่องประดับ ด้วยแสงธรรมชาติ” รุ่น 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 @ Hotel Clover Asoke

อ่านรายละเอียด

กิจกรรม “Workshop การถ่ายภาพเครื่องประดับด้วยแสงธรรมชาติ รุ่นที่ 2”

สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Workshop การถ่ายภาพเครื่องประดับด้วยแสงธรรมชาติ รุ่นที่ 2” เพื่อให้ท่านสมาชิกมีความเข้าใจในหลักการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน เทคนิคการใช้กล้อง หรืออุป...

อ่านรายละเอียด

บรรยากาศงานสัมมนาภาษี “เคล็ดลับ…การบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เติมกำไรกับธุรกิจ”

บรรยากาศงาน สัมมนาภาษี “เคล็ดลับ…การบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เติมกำไรกับธุรกิจ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ  

อ่านรายละเอียด

บรรยากาศงาน Jewelry Photography Workshop #1

ภาพบรรยากาศการ Workshop “เทคนิคการถ่ายภาพเครื่องประดับ ด้วยแสงธรรมชาติ” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 Hotel Clover Asoke      

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop “การถ่ายภาพเครื่องประดับ ด้วยแสงธรรมชาติ”

สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Workshop “การถ่ายภาพเครื่องประดับ ด้วยแสงธรรมชาติ” ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ The Cover Sky Restaurant & ...

อ่านรายละเอียด

Stay in touch with our latest updates