อัญมณีและเครื่องประดับข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องทางการค้าปลีก [EP.7]

อัญมณีและเครื่องประดับ…ข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องทางการค้าปลีก เหตุผลการก้าว “ขึ้นห้าง” ในยุค 90 ของเครื่องประดับเพื่อเปิดช่องทางการขายใหม่สู่ตลาดมวลชน (mass market) ห้างเป็นสถานที่ยอดนิยมพบปะของกลุ่มวัยรุ่นและคนวัยทำงานผู้เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเครื่องประดับในยุคนั้นที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน แต่เดิมห้างหมายถึงห้างสรรพสินค้าแต่ในปัจจุบันห้างอาจหมายรวมถึงศูนย์การค้า (shopping mall) ห้างแต่ละแห่งได้พัฒนาตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่มตลาดเป้าหมายของตนภายใต้บริบทของสังคมเมืองที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภ...

อ่านรายละเอียด

กระแสเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับ [EP.6]

กระแสเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับ เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวได้ไม่นานจากการหดตัวอย่างรุนแรงอันเป็นผลมาจากการยับยั้งโรคระบาดด้วยการปิดเมืองที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของหลายประเทศทั่วโลกซึ่งของไทยสูงกว่าร้อยละ 20 ของจีดีพีได้ขาดหายไปและขัดขวางการไหลเวียนของสินค้าและวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทานทุกอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ที่สินค้าต่างถูกแบ่งนำไปผลิตในประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ซ้ำเติมเศรษ...

อ่านรายละเอียด

ปมสงครามยูเครนกับความเสี่ยงต่อธุรกิจเครื่องประดับ [EP.5]

ปมสงครามยูเครนกับความเสี่ยงต่อธุรกิจเครื่องประดับ เงาทะมึนของวิกฤติเศรษฐกิจโลกมองเห็นได้อยู่ไม่ไกล ราคาน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างน่าตระหนกอันเป็นผลจากการแซงชั่นของตะวันตกต่อรัสเซียประกอบกับภัยจากสงครามในพื้นที่สู้รบในยูเครนทำให้การลำเลียงธัญพืชจากอู่ข้าวอู่น้ำของยุโรปสะดุดซ้ำเติมวิกฤติอาหารซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าจากภัยโควิด-19 บวกแรงกับการแซงชั่นการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยจากรัสเซียผู้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกทำให้แนวโน้มผลผลิตอาหารของโลกแย่ลงไปอีกระดับ ปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกในขณะนี้ที่ทรงตัวอยู่ใน...

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

💎 สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย 💎 📣 ขอเรียนเชิญสมาชิก สมาคมฯ ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อทำการพิจารณาและขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ พร้อมเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อดังนี้ 🔸การบรรยายพิเศษ “World Gold & Silver Report, The Direction of Future” โดย Mr. Chirag Sheth ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับโลก Metals Focus LLc 🔸การเสวนาหัวข้อ “The New Chapter ทิศทางอนาคตเครื่องประดับเงิน” โดย 4 วิทยากรผู้มากประสบการณ์ ร่วมพูดคุยในหลากหลายมิติของเคร...

อ่านรายละเอียด

ภูมิทัศน์การเมืองโลกที่เปลี่ยนไปจากมุมมองภูมิรัฐศาสตร์ [EP.4]

ภูมิทัศน์การเมืองโลกที่เปลี่ยนไปจากมุมมองภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้หลังปรากฏการณ์ที่รัสเซียเรียกว่า “ปฏิบัติการพิเศษทางการทหาร” ในยูเครนทำให้ชาวโลกต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็นสองขั้วอย่างฉับพลันระหว่างโลกตะวันตกที่มีสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักกับกลุ่มประเทศยุโรปเป็นหัวหอกและโลกตะวันออกที่มีรัสเซียกับกลุ่มประเทศบริวารเดิมในยูเรเชียมาเป็นลูกคู่โดยมีจีน อินเดียและตะวันออกกลางยืนดูอยู่นอกวงด้วยสายตาที่ดูจะเป็นมิตรกับฝ่ายหลังมากกว่ากับความพยายามเป็นกลางอย่างที่สุดของของกลุ่มประเทศในวงนอกที่อาจเ...

อ่านรายละเอียด

อัญมณีและเครื่องประดับ…ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นแรงงานเข้มข้น [E.3]

อัญมณีและเครื่องประดับ…ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นแรงงานเข้มข้น   คงเป็นการยากที่จะระบุว่า ธุรกิจแรงงานเข้มข้นดีหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใช้ทุนเข้มข้นขณะที่ไทยไม่ได้เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอง ประเด็นพิจารณาพื้นๆ น่าจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต มูลค่าการลงทุน/ผลตอบแทน ปัจจัยการผลิตและระดับความเชี่ยวชาญของแรงงานในเชิงผลิตภาพ โดยธรรมชาติ หลายธุรกิจมีข้อจำกัดในการนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนได้ในระดับหนึ่งขณะที่บางธุรกิจนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้แทนคนในสัดส่วนสูง...

อ่านรายละเอียด

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและความท้าทายด้านแรงงาน [EP.2]

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและความท้าทายด้านแรงงาน   แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนายั่งยืนด้วยโมเดลจัดการอุตสาหกรรมแบบ BCG economy ของไทยประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวถูกนำมาใช้แก้ปัญหาฐานรากเศรษฐกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พลังงานและวัสดุ สุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวและบริการโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตเพื่อใช้ปัจจัยการผลิตเต็มวงจรชีวิตและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยทำให้ของเสียเป็นศูนย์ในอันจะช่วยประหย...

อ่านรายละเอียด

อัญมณีและเครื่องประดับ…หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทย [EP.1]

อัญมณีและเครื่องประดับ…หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทย   ซอฟต์พาวเวอร์กลับมาเป็นที่ฮือฮาในสังคมอีกครั้งจากปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วง หลายคนหวนคิดถึงหลายสิ่งอย่างที่อยู่ในข่ายนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว อาหารไทย นวดไทย มวยไทย ผ้าไทย เครื่องเงินทองที่รวมกลุ่มไว้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการรวมของฝากที่มีโรงแรม ร้านอาหารและการขนส่งเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของอุตสาหกรรมที่มีที่พักสบาย เดินทางสะดวก อาห...

อ่านรายละเอียด

คุยกันฉันเพื่อน [EP.0]

สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมขอถือโอกาสยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มุมบทความใหม่ชื่อว่า “คุยกันฉันเพื่อน” ของสมาคมเรา มุมบทความนี้นำเสนอข่าวสารความรู้ทั่วไปในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายตลอดจนความเห็นถึงความเป็นไปในโลกของเครื่องประดับที่ผมและกรรมการของสมาคมฯได้มีโอกาสสัมผัสจากการทำงานแล้วนำประสบการณ์ที่ได้พบเห็นนั้นมาหมุนเวียนเล่าสู่กันฟังเพื่อแบ่งปันต่อยอดความรู้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มุมความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจากการเผยแพร่ความรู้ของอุตสาหกรรมอัญมณีและ...

อ่านรายละเอียด