สมาคมซิลเวอร์ จับมือ GIT ทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกเครื่องประดับเงิน ผนึกกำลังเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก พร้อมนำทัพเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลกหลังจบโครงการ

29 October 2019

15 ตุลาคม 2562  : สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย(TSEA) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(GIT) ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งสถาบันฯจะจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินทั่วประเทศ  ซึ่งสมาคมฯพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อจะช่วยให้สมาชิกและ ผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินทั่วประเทศ ได้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในทุกๆด้านมากยิ่งขึ้น  พร้อมกันนี้ทางคณะผู้จัดทำโครงการจะสนับสนุนสมาชิกและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์ของโครงการนี้ ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลกเมื่อจบโครงการด้วย  ทั้งนี้โครงการจะเริ่มในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมการประชุม

  1. คุณดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถานบันฯ
  2. คุณจักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
  3. คุณพิชญา อัครานุรักษ์กุล นักวิชาการโลหะมีค่า
  4. คุณกิตติศักดิ์ อุดมแดงอร่าม นายกสมาคมฯ
  5. คุณกรวรรณ เชื้อเจริญศักดิ์ อุปนายก
  6. คุณสุนีย์ภรณ์ ธนูสุวรรณศักดิ์ อุปนายก
  7. ดร.วิบูลย์ ศรีสุรินทร์ อุปนายก
  8. คุณเธียรพันธุ์ บุญทรงศรีกุล เลขาธิการสมาคมฯ
  9. คุณปิยพร อินทรประเสริฐ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กรุณาติดตามข่าวสารในลำดับต่อไป

Line @tsea

FB: @ThaiSilverExportersAssociation