คุยกันฉันเพื่อน [EP.0]

09 May 2022

สวัสดีครับเพื่อนๆ

ผมขอถือโอกาสยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มุมบทความใหม่ชื่อว่า “คุยกันฉันเพื่อน” ของสมาคมเรา มุมบทความนี้นำเสนอข่าวสารความรู้ทั่วไปในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายตลอดจนความเห็นถึงความเป็นไปในโลกของเครื่องประดับที่ผมและกรรมการของสมาคมฯได้มีโอกาสสัมผัสจากการทำงานแล้วนำประสบการณ์ที่ได้พบเห็นนั้นมาหมุนเวียนเล่าสู่กันฟังเพื่อแบ่งปันต่อยอดความรู้

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มุมความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจากการเผยแพร่ความรู้ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วไป อีกด้านหนึ่งของเหรียญ คณะผู้จัดทำตระหนักว่าการศึกษาหาความรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน คณะผู้จัดทำยินดีรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นกับทุกท่านเพื่อนำมาปรับปรุงข้อมูลและการทำงานให้อุตสาหกรรมของเราพัฒนาต่อไป

ด้วยความยินดีจากใจ

ในนามคณะผู้ทำงาน “คุยกันฉันท์เพื่อน”

 

ดร. วิบูลย์ ศรีสุรินทร์