ร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า Together is Power 2019 ภายใต้ชื่องาน “Moving Forward” จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

20 August 2019

20 สิงหาคม 2562 :

นายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย (คุณกิตติศักดิ์ อุดมแดงอร่าม) ท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ (ดร. บุญกิต จิตรงามปลั่ง) และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า Together is Power 2019 ภายใต้ชื่องาน “Moving Forward” จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยในงานได้มีการปาฐกฐาพิเศษหัวข้อ “นโยบายกระทรวงพาณิชย์ และความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์กับเอกชนโดย พณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

และการบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจไทย หลัง (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ) รัฐบาลใหม่” โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในการบรรยายได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้
เอกสารบรรยาย: http://bit.ly/2ZidE9r

ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด