บรรยากาศงาน Jewelry Photography Workshop รุ่น 2

31 August 2018

ภาพบรรยากาศงาน Workshop

Jewelry Photography Workshop “เทคนิคการถ่ายภาพเครื่องประดับ ด้วยแสงธรรมชาติ” รุ่น 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 @ Hotel Clover Asoke