งานสัมมนา “เข้าใจกระแสการค้ายุค 2020 รับมือความเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ”

15 January 2020

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง “เข้าใจกระแสการค้ายุค 2020 รับมือความเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ”

ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 12.30 – 16.30 น.

ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม

 

โดยมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้

  • “มองแนวโน้มการค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่านทิศทางเศรษฐกิจปี 2563”

บรรยายโดย คุณพิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

  • “Ethics & Transparency กระแสแห่งอนาคตธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ”

บรรยายโดย คุณทะนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ (เทคนิค) G.I.T.

  • และการเสวนา “ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยพร้อมปรับตัวไหมเมื่อโลกเปลี่ยน”

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมเสวนา :                 คุณกิตติศักดิ์ อุดมแดงอร่าม           นายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย

                                    คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย               รองเลขาธิการสมาคมค้าทองคำ

                                    คุณธงศักดิ์ จินตการฤกษ์              CEO เอ็กซ์เปิร์ตเจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.

            ในการนี้ ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอทำการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนท่านสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวข้างต้น เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และผู้บริโภคในปัจจุบันโดยท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา ทางออนไลน์ ได้ที่ https://www.git.or.th/InfoSeminar/

หรือ สแกนลงทะเบียนได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

โทร 02-634-4999 ต่อ 444