ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “จิวเวลรี่ออนไลน์…ง่ายนิดเดียว”

29 October 2018

สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “จิวเวลรี่ออนไลน์…ง่ายนิดเดียว”

ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เวลา 12.30 – 16.30 น.

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม ห้องคริสตัล บอลรูม

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นขายจิวเวลรี่ทางออนไลน์ ซึ่งเป็น 1 ช่องทางที่มีความสำคัญในการสื่อสารสินค้าไปยังผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่นิยมสั่งซื้อ สินค้าทางออนไลน์เป็นอย่างมาก

 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จจริงในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยยอดขายต่อเดือนหลักล้าน จะมาแชร์ความรู้ที่ได้ทำจริงให้กับท่านสมาชิกในประเด็นต่างๆ ดังนี้

โอกาสและวิกฤตที่กำลังเข้ามา

การขายออนไลน์ (เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้)

การตลาดออนไลน์ (แพลตฟอร์มต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการขาย)

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่คุณสามารถทำได้เอง

*สมาชิกทั้งสามหน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนาฟรี 2 ท่าน / บริษัท* เพิ่มท่านต่อไป ท่านละ 1,000 บาท

**บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,000 บาท**

 

ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่  :  https://goo.gl/forms/iLxXV2x3A1MbPpBF2

ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกที่สำรองที่นั่งแล้วกรุณามาเข้าร่วมสัมมนาตามที่ท่านได้ทำการ

สำรองไว้