บรรยากาศงานสัมมนา “Growing Your Business with RJC” และการเสวนา “Kick Off การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินไทย”

27 July 2023
โรงแรมอัมรา สุรวงศ์
Share