สัมมนา “ออกแฟร์ฟรี 3 ปี กับ SME Pro-active”

11 July 2019
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม
Share

สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย จะจัดให้มีการสัมมนา  “ออกแฟร์ฟรี 3 ปี กับ  SME Pro-active”

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.00–15.30 น.

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม ห้องคริสตัลบอลรูม ชั้น Lobby ถนนสีลม

 

โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุมัติงบสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ SME โดยตรงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

และคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการตลอดจนขั้นตอนใน  การอนุมัติงบสนุบสนุนให้แก่ผู้ประกอบการ

ในหัวข้อดังต่อไปนี้

  • สิทธิ์ออกแฟร์ต่างประเทศ ฟรี!!! 6 ครั้งในเวลา 3 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • เจาะลึก วิธีการ ทำอย่างไรให้ได้งบสนับสนุนในการออกแฟร์ต่างประเทศฟรี!!!
  • ฟังข้อมูลตรงด้วยตัวท่านเอง จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุมัติงบสนับสนุนโดยตรง
  • ล้วงลึก ขึ้นตอนในการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการฟรี ตั้งแต่ต้นจนจบ
  • งานแฟร์ต่างประเทศ ในตลาดใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ที่ท่านนึกไม่ถึง มีให้เลือกอีกมากมาย
  • อัดแน่น เนื้อหาและวิธีเบิกงบสนับสนุนอย่างไรให้รวดเร็ว