ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย…บุกตลาดอย่างมั่นใจกับ Exim”

25 May 2017
โรงแรม อัมรา (กรุงเทพฯ)
Share

สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทยร่วมกับ Exim Bank ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย…บุกตลาดอย่างมั่นใจกับ Exim”

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องตันจงปาการ์ ชั้น 8 โรงแรม อัมรา (กรุงเทพฯ)