เชิญสมาชิกร่วม ทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี ให้กับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

14 November 2019

ทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี ให้กับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯทุกท่านและผู้สนใจทั่วไป ร่วม ทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี ให้กับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้กำหนดจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่ าการศึกษาสามัคคี

ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาทุนสมทบในการก่อสร้างองค์พระวิษณุกรรม และจัดซื้อครุภัณฑ์ประจา อาคารเรียน “ตั้งสินอุปถัมป์ 2” ซึ่งตัวอาคาร
ปฏิบัติการ 3 ชั้น ได้รับงบประมาณพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพฯ โดยการทูลเกล้าของครอบครัวตั้งสิน แต่ยังขาด
งบประมาณในการตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประจาอาคาร

2. การสร้างองค์พระวิษณุกรรมประจาวิทยาลัย ไว้ให้บุคลากร สักการบูชา

สมาคมฯ เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ดี จึงใคร่ขอทำการประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบ

โดยท่านสมาชิก ที่มีความประสงค์จะร่วมทา บุญทอดผ้าป่ าการศึกษาสามัคคี สามารถโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– ชื่อบัญชี : สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
– สาขา : จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ สีลม  
– บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 054-024692-3  ธนาคารกรุงเทพ 

และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งกลับมายังสมาคมฯ

อีเมล์ admin.k@thaisilver.or.th ,

Line Official : @tsea

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปิยพร โทร 089-779-2620