ร่วมแสดงความยินดีกับคุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

12 October 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560  คุณบุญกิต จิตรงามปลั่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คุณวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา นายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย และคณะกรรมการกลุ่มฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

download file click here