บรรยากาศงานสัมมนาภาษี “เคล็ดลับ…การบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เติมกำไรกับธุรกิจ”

25 July 2018

บรรยากาศงาน สัมมนาภาษี “เคล็ดลับ…การบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เติมกำไรกับธุรกิจ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ